Vrsta zbirke: zbirka vladnih gradiv
Vzorec zapisa: prenos 25 zapisov (primer)      XML       RDF
Pravna podlaga 9 in 9.a. člen Poslovnika Vlade Republike Slovenije
   

 

 

 

Opis strukture:

 

  Polje Vrednost (primer) Opis polja
  <sm:rowID> 32591 identifikator zapisa
<ds:spis_nas_zad> Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj... naslov zadeve
  <ds:form> ODP_SKL vrsta zapisa (šifra)
Posamezna zadeva (ZAD) vsebuje dokumente (ODP_SKL, VHO_DOK, DOK...)
npr. zadeva 84400-1/2017 vsebuje dokumente 84400-1/2017/1, 84400-1/2017/2...
vezano na polje <ds:spis_kla_ste>
  <ds:odp_skl> Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju... sklep
  <ds:vrs_dok> vrsta dokumenta odpravek sklepa
  <ds:vrs_zad> Zadeva vrsta zadeve
  <ds:vrs_pos> redni postopek vrsta postopka
  <ds:spis_nas_dok> Sklep vlade naslov dokumenta
  <ds:spis_kla_ste> 96000-5/2013/6 klasifikacijska številka
struktura: klasifikacijska številka - zaporedna številka / leto odprtja / zap. številka dokumenta
številka zadeve je brez zaporedne številke dokumenta
primer - številka zadeve: 96000-5/2013, podrejeni dokumenti: 96000-5/2013/1, 96000-5/2013/6...
  <ds:spis_dat_pre> 2016-12-18 datum prejema
  <ds:odl_na_sej> sprejeto odločitev na seji
  <ds:sej> 38. Redna seja številka in vrsta seje
  <ds:sej_toc> 1.19 točka pod katero je bilo gradivo obravnavano
 

<ds:fl_bralcipooblastilo>

[WEB] segment IS za objavo
 

<ds:fl_datumobjavevisv>

2017-05-17 datum objave v informacijskem sistemu vlade
  <ds:fl_datumobjavenaspletu> 2017-05-17 datum objave na spletu
  <ds:spis_sub> SURS subjekt - oznaka (posamezna polja so ločena s podpičjem)
    Statistični urad Republike Slovenije subjekt - naziv
    Litostrojska cesta 54 subjekt - naslov - ulica
    1000 subjekt - naslov - poštna številka
    Ljubljana subjekt - naslov - kraj
    Slovenija subjekt - naslov - država
    gp.surs@gov.si subjekt - elektronski naslov
    SI97093726 subjekt - davčna številka
    5022932000 subjekt - matična številka
    p.p. 3570 subjekt - poštni predal
  <ds:zgo_sej_zad> 135. redni seji dne 18. 5. 2017 seja vlade z dne
  <ds:sez_spis_nas> ministrstva in vladne službe naslovniki
  <ds:spis_sif_dok> 96000-5/2017/6 šifra dokumenta
  <ds:spis_sif_zad> 96000-5/2017 šifra zadeve
  <ds:zip> zapis.aspx?id=1& mandat=14& file=mandat14/zip/P000/0001e2bb.zip povezava na gradivo
  <ds:priloge> 32.591_5_ln_SklepVlade.doc priloge
       

 

Oznake polj so enake v RDF in XML obliki zapisa.