Evroterm

 

Evroterm je terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati leta 1998 v Sektorju za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) med pripravljanjem slovenske različice pravnih predpisov Evropske unije (EU). Program za iskanje v terminološki zbirki je bil izdelan v nekdanjem Centru Vlade RS za informatiko (CVI). Zbirka je nastala, da bi se pri pripravi slovenske različice pravnih predpisov EU ter v drugih dokumentih in prevodih zagotovila čim bolj poenotena uporaba izrazja. Na spletu je dostopna od avgusta 2000 (pregled razvoja programov in podatkov po letih). Junija 2005 je skrbništvo nad njo prevzel Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS.

 

 

Terminološko zbirko redno urejamo in dopolnjujemo. Trenutno vsebuje več kot 130.000 izrazov. Do leta 2005 smo vanjo vnašali predvsem izrazje iz prevodov pravnih predpisov EU in drugih dokumentov, povezanih z EU. Po vstopu Slovenije v EU, ko se je prevajanje preneslo v evropske ustanove, pa smo začeli zbirko dopolnjevati predvsem z izrazi, ki nastajajo ob prevajanju slovenskih predpisov, mednarodnih pogodb, programov, poročil, dopisov državnih organov ipd. in so pomembni za širši krog uporabnikov. V dogovoru z državnimi službami v Evroterm uvrščamo tudi slovarje in glosarje, ki nastajajo v posameznih resorjih ali preverjene slovarje, za katere so posamezniki ali organizacije dovolili, da jih uvrstimo v Evroterm (uporabljeni viri). Leta 2010 smo v Evroterm dodali Microsoftovo terminološko zbirko z več kot 18.000 angleškimi izrazi, od katerih je približno 7500 prevedenih v slovenščino. Drugi nimajo slovenske ustreznice, vendar smo jih kljub temu uvrstili v Evroterm zaradi definicij in prevodov v druge jezike (nemščina, francoščina, španščina in italijanščina).

 

 

 

 

Format zapisa

TXT

Velikost (zip)

13 MB

Datum izvoza podatkov

10.10.2017 12:02

Omejitve - licenca

Uporaba mogoča pod pogoji CC BY-NC-ND "Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav"

       

Prenesi podatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir podatkov:

Sektor za prevajanje, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.gs@gov.si, aplikacija dostopna na naslovu: https://evroterm.vlada.si