Generalni sekretariat Vlade RS v okviru elektronskega poslovanja uprave zagotavlja delovanje vladnih informacijskih sistemov, ki so v prvi vrsti namenjeni podpori postopku odločanja vlade. Gre za obsežen sistem, v katerega so vključeni vsi državni organi, posredno pa tudi zainteresirana javnost. Vsebine, ki jih obravnava vlada in ne predstavljajo izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, se skladno z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS objavijo na spletu. Namenjene so zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojna ministrstva in službe pri pripravi odločitev vlade upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

Ažuren pregled obravnavanih gradiv je na voljo preko povezave https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi

Za namen doseganja najvišje stopnje odprtosti in možnosti ponovne uporabe podatkov smo vzpostavili portal Odprti podatki vlade. Omogoča pripravo in javno objavo podatkov v odprti strukturirani obliki (RDF, XML). Objavljeni so obravnavani dokumenti in metapodatki. Aplikacija, ki je bila razvita za ta namen ima širšo uporabno vrednost, saj ni vezana na strukturo določene zbirke. Uporabi se lahko tudi za pretvorbo, migracijo ali objavo drugih podatkovnih zbirk.

Podatki so zaokroženi po mandatih posameznih vlad. Prenesti jih je mogoče v celoti, za potrebe razvijalcev pa tudi kot vzorec (samo prvih 25 zapisov), in sicer preko izbire ustreznega obdobja oz. mandata vlade:

  • 15. vlada, predsednik: dr. Robert Golob, od 1. 6. 2022
  • 14. vlada, predsednik: Janez Janša, od 13. 3. 2020 do 1. 6. 2022
  • 13. vlada, predsednik: Marjan Šarec, od 13. 9. 2018 do 13. 3. 2020
  • 12. vlada, predsednik: dr. Miro Cerar, od 18. 9. 2014 do 13. 9. 2018
  • 11. vlada, predsednica: mag. Alenka Bratušek, od 20. 3. 2013 do 18. 9. 2014
  • 10. vlada, predsednik: Janez Janša, od 10. 2. 2012 do 20. 3. 2013
  • 9. vlada, predsednik: Borut Pahor, od 21. 11. 2008 do 10. 2. 2012
  • 8. vlada, predsednik: Janez Janša, od 3. 12. 2004 do 21. 11. 2008
  • 7. vlada, predsednik: mag. Anton Rop, od 19. 12. 2002 do 3. 12. 2004 - opomba*
  • 6. vlada, predsednik: dr. Janez Drnovšek, od 30. 11. 2000 do 19. 12. 2002 - opomba*

* opomba - v zbirki so gradiva 6., 7. in začetka 8. vlade

 

Vsebine so dostopne tudi na portalu GOV.SI preko povezave https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade in na portalu OPSI.


Generalni sekretariat Vlade RS skrbi tudi za vzdrževanje, širjenje in nadgradnjo večjezične terminološke zbirke Evrotem in jezikovnega korpusa Evrokorpus. Ta vira sta dostopna v okviru spletne aplikacije, ki jo je razvil Sektor za prevajanje GSV. Podatki zbirke Evroterm so na voljo tudi v odprti obliki, ki omogoča ponovno uporabo, pod pogoji CC BY-NC-ND "Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav":

 

Terminološka zbirka je dostopna tudi preko povezave na portalu OPSI.

 

 

 
Kontakt za dodatne informacije: gp.gs@gov.si   
Razvoj in tehnična podpora OPVRS: mag. Samo Maček

Generalni sekretariat Vlade RS
Gregorčičeva 20, Ljubljana, Slovenija