Generalni sekretariat Vlade RS v okviru elektronskega poslovanja uprave zagotavlja delovanje vladnih informacijskih sistemov, ki so v prvi vrsti namenjeni podpori postopku odločanja vlade. Gre za obsežen sistem, v katerega so vključeni vsi državni organi, posredno pa tudi zainteresirana javnost. Vsebine, ki jih obravnava vlada in ne predstavljajo izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, se skladno z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS objavijo na spletu. Namenjene so zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojna ministrstva in službe pri pripravi odločitev vlade upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

Za namen doseganja čim večje odprtosti in možnosti ponovne uporabe podatkov smo zagotovili izvoz in javno objavo podatkov v odprti strukturirani obliki (RDF, XML). Aplikacija, ki je bila razvita za ta namen ima širšo uporabno vrednost, saj ni vezana na strukturo določene zbirke. Uporabi se lahko tudi za pretvorbo, migracijo ali objavo drugih podatkovnih zbirk.

Zbirke vsebujejo gradivo (metapodatke, dokumente), ki je bilo obravnavano na vladi in se nanaša na vsa področja družbenega delovanja.

Podatki so zaokroženi po mandatih posameznih vlad. Prenesti jih je mogoče v celoti, za potrebe razvijalcev pa tudi kot vzorec (samo prvih 25 zapisov), in sicer preko izbire ustreznega obdobja oz. mandata vlade:


Postopoma bomo objavljali tudi podatke, ki so vezani na starejše mandate. Vsi podatki so na voljo tudi preko povezave na portalu OPSI.


Generalni sekretariat Vlade RS skrbi tudi za vzdrževanje, širjenje in nadgradnjo večjezične terminološke zbirke Evrotem in jezikovnega korpusa Evrokorpus. Ta vira sta dostopna v okviru spletne aplikacije, ki jo je razvil Sektor za prevajanje GSV. Podatki zbirke Evroterm so na voljo tudi v odprti obliki, ki omogoča ponovno uporabo, pod pogoji CC BY-NC-ND "Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav":

 

oz. preko povezave na portalu OPSI.

 

 

 
Kontakt za dodatne informacije: gp.gs@gov.si   

Generalni sekretariat Vlade RS
Gregorčičeva 20
Ljubljana